Best price guaranteed!

Hotel Milano - Padova - Map

ਮਿਲਾਨ ਜਾਂ ਵੀਨਸ ਤੋਂ A4 ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ

ਪਡੋਵਾ-ਓਵੈਸਟ ਤੇ ਆਟੋਸਟਰਾਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ; 3 ਕਿ. ਮੀ. (1.8 ਮੀਲ) ਤੱਕ ਬੋਲੋਗਨਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਟੈਂਗਐਨਜੀਐਲ (ਬਾਇਪਾਸ) ਤੇ ਆਓ। ਟੈਂਗਐਨਜੀਐਲ (ਬਾਇਪਾਸ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਅਤੇ ''ਕੈਪੇਲਾ ਸਕਰੋਵੀਜੀਨੀ'' - ਮੂਸਿਓ ਅਰਮਿਟਾਨੀ -  ''ਸੈਂਟ੍ਰੋ'' ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ; ਕੇਵਲ 4 ਕਿ. ਮੀ. (2.5 ਮੀਲ) ਅਤੇ ਦੋ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਲਾਇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਲਾਇਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ।

A13 ਉੱਤੇ ਬੋਲੋਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ

ਪਡੋਵਾ-ਸੁਡ ਤੇ ਆਟੋਸਟਰਾਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ; ਟ੍ਰੈਂਟੋ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਟੈਂਗਐਨਜੀਐਲ (ਬਾਇਪਾਸ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ 5ਵਾਂ ਰਸਤਾ; ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਿ.ਮੀ (4.5) ਮੀਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ''ਕੈਪੇਲਾ ਸਕਰੋਵੀਜੀਨੀ'' - ਮੂਸਿਓ ਅਰਮਿਟਾਨੀ -  ''ਸੈਂਟ੍ਰੋ'' ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਹੋਟਲ ਦੂਜੀ ਲਾਇਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ।

ਇਸ ਪੀ ਡੀ ਐਫ਼ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲ ਮਿਲਾਨੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇਖੋ

PDF file

Google Maps link